Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Pobočka pošty vo Veľkom Lapáši bude otvorená iba v nasledujúce dni:

  • 16.3.2020 v čase od 08:00 hod do 10:00 hod.
  • 18.3.2020 v čase od 08:00 hod do 10:00 hod.
  • 20.3.2020 v čase od 08:00 hod do 10:00 hod.

Ostatné dni bude zatvorené.

Marta Šutková
vedúca pošty