Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

VII. ročník súťaže "O pohár starostu obce Malý Lapáš"