Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

V. ročník pohárovej súťaže o pohár starostu obce Malý Lapáš