Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V. ročník pohárovej súťaže o pohár starostu obce Malý Lapáš