Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Hasičská súťaž "O putovný pohár starostu obce" 2017