Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Zadajte e-mailovú adresu vášho používateľského účtu. Bude vám na ňu zaslané vaše používateľské meno.