Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
oznamuje, že od 20.02.2023 do 24.02.2023 (vrátane) bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.