Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení občania,

zberný dvor bude v sobotu 28.01.2023 otvorený v čase od 12.00 do 15.00 hod.