Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V obci Veľký Lapáš bol zaznamenaný výskyt medveďa hnedého. Žiadame Vás preto o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode, vyhýbajte sa remízkam a lesným porastom. 

Foto je ilustračné.