Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V rámci spestrenia programu počas Stavania Mája Vás pozývame aj na sútaže pre deti a Detskú diskotéku, ktorá sa uskutoční v miestnom Kultúrnom dome. Čas: 17:30 - 21:00h.