Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Pravdepodobne z dôvodu silného vetra je skratovaný jeden okruh verejného osvetlenia. Výpadkom sú zasiahnuté ulice Na priehon, Na pažiti, Jágerská, Pohranická, Nitrianska, Bernolákova, Chalupkova, Hurbanova, Kollárova a Palárikova. 

Príčinu budeme hľadať zajtra za svetla. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.