Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

vo štvrtok (22.7.) a piatok (23.7) začneme s pokládkou asfaltového recyklátu na Zoborskej ulici. V pláne je Tribečšká a Jaseňová ulica. Žiadame Vás, aby ste neparkovali svoje autá na ulici a tolerovali stroje, ktoré tam budú pracovať.