Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

zberová spoločnosť nám práve oznámila, že z technických príčin sa zber papiera presúva na piatok 9.7.2021.