Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že v stredu 26.5.2021 budú potraviny kvôli odstávke elektriny od 8.00 do 13.00 hod zatvorené.