Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Ambulancia pre dospelých MUDr. Frey nebude v dňoch 17.05. - 18.05.2021 ordinovať. Zastupovať bude dňa17.05.2021 obvodná ambulancia pre dospelých vo Veľkom Cetíne od 12:00 -16:00 hod.
a dňa 18.05.2021 v utorok vo Vinodole od 08:00 -12:00 hodiny.