Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

ulica Na priehon je z dôvodu frézovania asfaltu uzatvorená. Použitie prosím obchádzku cez Palárikovu ulicu.