Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

MUDr. Frey oznamuje, že nebude dňa 28.04.2021 (v stredu) v ambulancii ordinovať. Predpisy liekov si môžu pacienti nahlasovať telefonicky alebo osobne v ambulancii v Golianove od 10.00 hod. do 15.00 hod.