Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Lekáreň v Golianove oznamuje, že bude dnes 22.3.2021 zatvorená.