Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Našiel sa pes bez čipu V prípade ze ho poznáte kontaktuje starostu na 0903 601 874