Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení rodičia,

Materská škola Malý Lapáš bude od 8. februára 2021 otvorená v štandardnom režime.

Rodičom pripomíname povinnosť preukázať sa v čase od 8. februára do 19. marca 2021 pri vstupe do priestorov materskej školy potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

Preukazovať sa nemusí:

  • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  • osoba, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3 mesiace od okamihu vstupu,
  • osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní.

Vzhľadom na skutočnosť, že aj osoby, ktoré ochorenie prekonali ho v krátkej dobe získali znova, odporúčame nechať sa pretestovať všetkým rodičom.

Detaily o zákaze vstupu upravuje Vyhláška č. 47 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa