Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Na Jaseňovej ulici sa našli kľúče od domu/brány. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.