Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

bude v dňoch 08.07.2024 - 12.07.2024 ordinovať v poobedných hodinách od 12:00 hod. - 16:00 hod. Zároveň prosí svojich pacientov, aby si dali vopred predpísať chronické lieky pred plánovanou dovolenkou, ktorá bude od 15.07.2024 do 26.07.2024.