Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

Obecný úrad bude v piatok 3.2.2023 zatvorený. 

Ďakujeme za pochopenie