Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

z technických príčin sa práce na Chalupkovej ulici presúvajú na stredu 10.7.2024. Žiadame vás preto, aby ste si svoje auta vyparkovali hneď ráno. Ulica bude autom neprejazdná. Ďakujeme.