Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Koncert The Brazen Head 31.5.2024 o 20:00 v Hostinci u Zemanov