Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

z dôvodu poruchy na hlavnom vodovodnom potrubí vo Veľkom Lapáši pri kostole je narušená dodávka pitnej vody do obce Malý Lapáš. Viac informácií v tejto chvíli nemáme.