Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že dnes (20.3.2023) nebude ordinovať. Zastupovanie vo Veľkom Cetíne od 13:00 do 16:00 hod.