Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vedúca poštového úradu vo Veľkom Lapáši oznamuje, že 15.12.2022 a 16.12.2022 bude pošta otvorená v čase od 08:00 do 10:00 hodiny.

Prosíme zákazníkov aby si dnes prišli vyzdvihnúť balíky.