Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že od 27.07.2022 do 29.07.2022 (vrátane) bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.