Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

MUDr. Adrián Frey oznamuje, že ordinačné hodiny počas jarných prázdnin budú nasledovne:

28.02.2022        od 07:00 - 16:00  hod.    

01.03.2022        od 07:00  - 13:00  hod.    

02.03.2022       od 12:00   - 16:00  hod.    

03.03.2022       od 07:00  - 13:00  hod.

04.03.2022      od 12:00   - 16:00  hod.