Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že kvôli chorobe bude pošta dnes 07.01.2022 otvorená od 08:00 - 10:00 hod.