Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

V sobotu 24.7. sa stratili dve mačiatka - jedno je sivé, druhé čierne.

Obe majú obojky. Kto by o nich niečo vedel, nech volá na tel. č. 0905 615 231, 0908 686 441.