Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje, že dňa 19. 7. 2021 nebude ordinovať. Bolestivé prípady ošetrí po telefonickom dohovore MUDr. Shcherbyna, Farská 29, Nitra. Tel. číslo: 037/6512942.