Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia Športovej ulice,

dnes budeme opravovať výtlky na Športovej ulici v úseku od Obecného úradu po križovatku s ulicou Sv. Martina. Opravovaný úsek je potrebné obísť cez ulicu Sv. Martina.