Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

dnes budeme opravovať výtlky na Športovej ulici a z tohto dôvodu bude ulica počas dňa neprejazdná. Za nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.