Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Otváracie hodiny: 

Pondelok               6,00 – 18,00 hod.

Utorok                   6,00 – 17,15 hod.

Streda                   6,00 – 18,00 hod.

Štvrtok                  6,00 – 18,00 hod.

Piatok                   6,00 – 18,00 hod.

Sobota                  6,00 – 12,00 hod.

Nedeľa                  7,00 – 10,00 hod.