Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Coop Jednota vo Veľkom Lapáši je od 12.01.2021 otvorená nasledovne: 

Pondelok 7,00 – 16,00 hod.

Utorok 7,00 – 16,00 hod.

Streda 7,00 – 16,00 hod.

Štvrtok 7,00 – 16,00 hod.

Piatok 7,00 – 16,00 hod.

Sobota 6,00 – 12,00 hod.

Nedeľa zatvorené