Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Lekáreň Melissa v Golianove oznamuje, že zo zdravotných dôvodov bude ZATVORENÁ do 15.1.2021.