Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

oznamuje občanom, že pošta bude dňa 10.05.2024 (piatok) pre chorobu otvorená iba v čase od 8:00 do 10:00