Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
oznamuje záujemcom o štúdium, že prijímacie skúšky k školskému roku 2023/2024 do hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického odboru sa uskutočnia vo štvrtok 8. júna a v piatok 9. júna 2023 v čase od 13:00 do 17:00 hodiny v ZUŠ vo Vrábľoch. Elektronickú prihlášku nájdete na webovej stránke školy www.zusvrable.sk