Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Vážení obyvatelia,

od včera 4. novembra sú v prevádzke kolotoče a ihrisku. Kolotoče sa v obci zdžia do pondelka. Počasie nepraje, ale veríme, že si ich užijete.