Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Z dôvodu odstávky elektrickej energie v Pohraniciach budeme dňa 11.5.2023 ordinovať v ambulancii v Golianove.