Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
037 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš ponúka svojím obyvateľom s trvalým pobytom v obci možnosť pravidelného korčuľovania od budúcej nedele (22. 1. 2023) v čase od 18:00 do 19:00 na vedľajšej ľadovej ploche Štadióna HK Nitra. Pri vstupe do haly sa je potrebné preukázať občianskym preukazom. 

Doplnená informácia:

Obec Malý Lapáš si vedľajšiu plochu prenajíma a platí za ňu komerčnú cenu nájmu. Vstup zdarma je benefitom pre obyvateľov obce.