Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia do 8. januára 2020 do 24.00 h na adresu:

Obec Malý Lapáš
Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
 
alebo elektronicky na mailovú adresu:
obecnyurad@malylapas.sk