Riaditeľka materskej školy Malý Lapáš vyhlasuje zápis detí na základe Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z.z. o materskej škole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prihlášky do materskej školy sa podávajú na školský rok 2021/2022
u riaditeľky materskej školy.

Prihláška do MŠ a potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa (docx, 24 kB)

Zápis detí bude 05. 05. v čase od 11:00 do 13:00

Prijímanie detí :

 • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 • Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy do 30. júna.

V prípade vyššieho záujmu rodičov o prijatie dieťaťa ako sú kapacitné možnosti školy uprednostňujeme prijímanie detí v tejto postupnosti:

Deti, ktoré:

 • majú odloženú povinnú školskú dochádzku
 • v šk. r. 2021/2022 dovŕšia 6 rokov (predškoláci)
 • v roku 2021 dovŕšia najmenej 3 roky, majú zamestnaných oboch rodičov (rodičia musia predložiť potvrdenie o zamestnaní) a majú trvalé bydlisko v Malom Lapáši
 • dieťa, o ktoré sa stará osamelý zamestnaný rodič a má trvalé bydlisko v Malom Lapáši
 • v roku 2021 dovŕšia najmenej 3 roky, majú zamestnaných oboch rodičov a majú trvalé bydlisko vo Veľkom Lapáši
 • deti nezamestnaných rodičov, alebo rodičov na materskej dovolenke sa budú prijímať len v prípade voľných miest na doobeda

V prípade, že všetky deti splnia podmienky na prijatie bude pri výbere rozhodovať aj dátum narodenia dieťaťa.

 
Zoznam pomôcok pre deti pri nástupe do MŠ
 • pyžamo
 • prezúvky (pevná detská obuv – nie šľapky)
 • uterák s uškom (podpísať)
 • posteľné prádlo (plachta na gumičku, návliečka na vankúš a paplón)
 • náhradné veci (tričko, ponožky, spodné prádlo, nohavice) VŠETKY DETI!
 • úbor na telesnú výchovu (ponožky, tričko, krátke nohavice) – deti vo veľkej triede –VČIELKY
 • hrebeň ( dievčatá a chlapci s dlhšími vlasmi)
 • zubná kefka (stredná a veľká trieda)