Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 715
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 299

Zvolený starosta obce Malý Lapáš:

1. Peter Švec, PaedDr., Ph.D. (nezávislý kandidát) 246 hlasov

Zvolení poslanci do Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

1. Daniel Benko, Ing. (nezávislý kandidát) 199 hlasov
2. Marek Blaško, Ing. (nezávislý kandidát) 168 hlasov
3. Drahoslava Filipčíková (nezávislý kandidát) 161 hlasov
4. Marek Kostoláni, Ing. (Doma dobre) 140 hlasov
5. Katarína Ballová (Kresťanskodemokratické hnutie) 139 hlasov
6. Dušan Macai, Ing. (nezávislý kandidát) 119 hlasov
7. Miroslav Együd (Kresťanskodemokratické hnutie) 105 hlasov

Náhradníci poslancov do Obecného zastupiteľstva v Malom Lapáši:

1. Martin Moravčík (SMER - sociálna demokracia) 101 hlasov
2. Jana Nemcová, Mgr. (SMER - sociálna demokracia) 98 hlasov
3. Vladimír Benko (SMER - sociálna demokracia) 96 hlasov
4. Mário Černý (SMER - sociálna demokracia) 70 hlasov