Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk

Obec Malý Lapáš uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

Volebný obvod č. 1

1. Katarína Ballová, 40 r., predavačka, Kresťanskodemokratické hnutie
2. Daniel Benko, Ing., 46 r., ekonóm, nezávislý kandidát
3. Vladimír Benko, 26 r., operátor CNC, Smer - sociálna demokracia
4. Marek Blaško, Ing., 39 r., podnikateľ - geodet, nezávislý kandidát
5. Mário Černý, 29 r., vodoinštalatér, Smer - sociálna demokracia
6. Miroslav Együd, 68 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Drahoslava Filipčíková, 54 r., knihárka, nezávislá kandidátka
8. Marek Kostoláni, Ing., 39 r., koordinátor servisu pre automatizáciu, Doma dobre
9. Dušan Macai, Ing., 41 r., obchodný riaditeľ, nezávislý kandidát
10. Martin Moravčík, 27 r., automechanik, Smer - sociálna demokracia
11. Jana Nemcová, Mgr., 57 r., štátna zamestnankyňa, Smer - sociálna demokracia

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.