PaedDr. Peter Švec, Ph.D.

Tel.: +421 903 601 874

e–mail: starosta@malylapas.sk

funkčné obdobie: prvé

nástup do funkcie: 8. 12. 2018

úvazok starostu: 100%

plat starostu: Podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest bez navýšenia.