Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Kategórie: Územno plánovacia dokumentácia
Veľkosť: 8.16 MB, Zverejnené: 22.06.2022
Veľkosť: 2.49 MB, Zverejnené: 22.06.2022
Veľkosť: 15.11 MB, Zverejnené: 22.06.2022
Veľkosť: 14.96 MB, Zverejnené: 22.06.2022
Veľkosť: 14.12 MB, Zverejnené: 22.06.2022
Veľkosť: 10.36 MB, Zverejnené: 22.06.2022
Veľkosť: 837.35 KB, Zverejnené: 22.06.2022
Veľkosť: 437.87 KB, Zverejnené: 22.06.2022