Obec Malý Lapáš


Hlavná ulica 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895
obecnyurad@malylapas.sk
Kategórie: Rozvoj obce
Počet podkategórií: 3
Dostupné podkategórie:
folder.png Projekty Súborov: 2
folder.png Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Súborov: 2
folder.png Územno plánovacia dokumentácia Súborov: 8