Obec Malý Lapáš


Hlavná 87/4
951 04 Malý Lapáš
+421 37 7879 895

Obec Malý Lapáš úspešne zrealizovala projekt 072NR130024 "Malý Lapáš - rozšírenie vodovodu - Pod Jágerským brehom" financovaný Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020.

vodovod

Plagát (pdf.)